Warto przeczytać Konsumujemy coraz mniej : Polacy robią coraz skromniejsze zakupy, a bez tego trudno wyobrazić sobie odbicie krajowej [...]

Polacy z blisko bilionem zł oszczędności. Nadal daleko nam do europejskiej czołówki

• 11 października 2012 • Komentarze (0)

Szacowane przez analityków oszczędności Polaków sięgnęły już przeszło 960 mld zł, z czego ponad połowa to depozyty na rachunkach oszczędnościowych i lokatach. Chociaż na przestrzeni ostatnich 10 lat właściwie podwoiliśmy tę kwotę, to nadal daleko nam do europejskiej czołówki. Dla przykładu – średnia kwota oszczędności przypadająca na jednego mieszkańca jest u nas dwukrotnie niższa niż u naszych południowych sąsiadów i aż ok. dziewięć razy niższa niż w Belgii.

pieniądze

fot. moje-finanse.pl

Z ogólnodostępnych danych wynika, że swoje oszczędności najchętniej lokujemy na krótkoterminowych, bo na ogół na 1 lub 3-miesięcznych lokatach. Większość Polaków nadal omija nieco bardziej ryzykowne aktywa, w tym chociażby inwestowanie na rynkach finansowych. W tej chwili na lokatach zdeponowaliśmy przeszło 500 mld zł, co stanowi większą część zgromadzonych oszczędności. Co zaskakujące, Polacy sięgają najczęściej po produkty finansowe, które nie zapewniają im płynnego transferu gotówki. Na zachodnich rynkach trendem jest przechowywanie oszczędności nie na lokatach, a na kontach oszczędnościowych.

Obawiamy się Giełdy Papierów Wartościowych i inwestycji alternatywnych

Specjaliści podkreślają, że nadal obawiamy się inwestycji w akcje spółek, jednostki funduszy i obligacje. Warto przypomnieć, że np. aż 53 % Brytyjczyków, którzy odkładają swoje pieniądze, przeznaczają je przede wszystkim na fundusze emerytalne oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Zachód Europy chętniej inwestuje także w akcje, które np. w Portugalii, Belgii i Francji stanowią ok. 20 % wszystkich oszczędności obywateli.

Do tej pory najchętniej sięgaliśmy po lokaty jednodniowe

Ostatnie lata upłynęły nam pod znakiem lokat jednodniowych, dzięki którym klienci mogli obejść 19 % podatek od dochodów kapitałowych. W szczytowym momencie ubiegłego roku Polacy przetrzymywali na tego typu produktach finansowych ok. 90 mld zł. Nieco wcześniej popularne były także tzw. polisolokaty, a najmniejsze zainteresowanie wykazywaliśmy indywidualnymi kontami emerytalnymi.

Nadchodzące trendy

Ze względu na nowe regulacje w ramach Bazylea III, banki będą próbowały zmienić trendy rynkowe, proponując klientom znacznie lepiej oprocentowane lokaty długoterminowe niż ma się to dzisiaj. Zdaniem specjalistów już dziś warto przemyśleć założenie lokaty na okres jednego roku lub dłużej, ponieważ w najbliższym czasie prognozuje się obniżenie stóp procentowych.

Czytaj także:

Kategoria: Finanse osobiste, Polska, Wiadomości

Komentarze (0)

Wypis URL | Kanał RSS dla komentarzy

Bądź pierwszy i skomentuj tę publikację.

Wyraź swoją opinię