Warto przeczytać Konsumujemy coraz mniej : Polacy robią coraz skromniejsze zakupy, a bez tego trudno wyobrazić sobie odbicie krajowej [...]

Chiny nie chcą inwestować w Europie, ale są do tego zmuszone?

• 3 lutego 2013 • Komentarze (0)

Chińscy inwestorzy uważają Europę za region, który jest nadal trudno dostępny i drogi dla azjatyckiego kapitału. Do tego mają dochodzić wysokie koszty pracy oraz wyraźne różnice kulturowe. Z badań wynika jednak, że otwartość europejskiego rynku ma zadecydować o zwiększonym zaangażowaniu inwestycyjnym Chin.

chińska gospodarka

fot. flickr.com | aut. SpecialKRB

Z raportu opracowanego przez Chińską Izbę Handlową wynika, że chińscy inwestorzy postrzegają Europę jako region znacznie mniej przyjazny niż Środkowy Wschód, Ameryka Łacińska czy Afryka. Mimo wszystko państwa Unii Europejskiej mają większy potencjał od Ameryki Południowej i południowo-wschodniej części Azji.

Według chińskich przedsiębiorców, najlepsze warunki do rozwoju są w Afryce na co wskazało 85 % objętych badaniem inwestorów. Zdaniem respondentów, Europa może dawać Chinom lepsze warunki do rozwoju ze względu na obowiązujące bezpieczeństwo narodowe – wielu podkreślało, że wyraźne obostrzenia co do kapitału chińskiego mają m.in. Stany Zjednoczone.

Dane udostępnione przez Ministerstwo Handlu potwierdzają, że chińskie inwestycje nabierają tempa i zainteresowanie wschodu w Europie jest coraz większe. Podstawowym walorem, dla którego Chiny mają rozszerzać swoje projekty na naszym kontynencie ma być otwartość unijnego rynku.

Analiza ekspercka badań Chińskiej Izby Handlowej wskazuje, że wielu chińskich inwestorów poszukuje kolejnych rynków zbytu (w ty m.in. w Europie) ze względu na silną konkurencję w kraju. W efekcie chińskie przedsiębiorstwa lokują się w określonych sektorach, zdobywając technologię i rozszerzając swoje kompetencje.

Badania udowadniają, że blisko połowa firm, które zdecydowały się na inwestycje w UE napotkały problemy z uzyskaniem odpowiednich zaświadczeń, zezwoleń lub licencji na poziomie lokalnym (tj. samorządowym). Najczęściej były to trudności związane z uzyskaniem dokumentacji umożliwiającej pracę chińskim pracownikom, a także kłopoty z dostępem do wiz i interpretacją polskiego prawa podatkowego.

Czytaj także:

Kategoria: Gospodarka, Świat

Komentarze (0)

Wypis URL | Kanał RSS dla komentarzy

Bądź pierwszy i skomentuj tę publikację.

Wyraź swoją opinię