Warto przeczytać Konsumujemy coraz mniej : Polacy robią coraz skromniejsze zakupy, a bez tego trudno wyobrazić sobie odbicie krajowej [...]

Jak zostać międzynarodowym przewoźnikiem

• 11 lutego 2022 • Komentarze (0)

Wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego towarów pojazdami, których masa całkowita przekracza 3,5 tony wymaga uzyskania licencji wspólnotowej potocznie zwanej licencją międzynarodową. Licencja ta jest jedynym dokumentem uprawniającym do wykonywania przewozów zarobkowych na terenie UE.

Jak uzyskać licencję na transport międzynarodowy

Posiadanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego jest konsekwencją wprowadzenia przepisów wspólnotowych regulujących dostęp do europejskiego rynku transportowego oraz ujednolicenia na nim zasad konkurencji oraz trybu uzyskiwania tych zezwoleń w poszczególnych państwach członkowskich.

W polskich warunkach do uzyskania międzynarodowej licencji transportowej niezbędnym jest wcześniejsze posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego czyli tak zwanej licencji krajowej. Aby je uzyskać należy mieć stałą siedzibę firmy w jednym z państw członkowskich oraz posiadać wymagane kompetencje zawodowe poświadczone certyfikatem kompetencji zawodowych przewoźnika.

Ponadto ubiegający się kandydat winien cieszyć się nie tylko dobrą reputacją ale także posiadać odpowiednie zdolności finansowe zapewniające właściwy przebieg realizacji zadań transportowych. Wysokość tych środków w 2022 r wynosi 9000 euro na pierwszy pojazd oraz po 5000 euro za każdy następny.

Krok po kroku w drodze do uzyskania licencji

Wniosek o wydanie licencji wspólnotowej należy złożyć w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ponadto do wniosku należy dołączyć : wykaz pojazdów, oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej, oświadczenie dotyczące kierowców, oświadczenie osoby zarządzającej transportem, oświadczenie o niekaralności wraz ze stosowną informacją z Krajowego Rejestru Karnego, dowód wniesienia odpowiedniej opłaty oraz dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

Ponadto do wniosku należy dołączyć licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub w przypadku przewozu osób zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W zależności od charakteru prowadzonej działalności warto zaopatrzyć się w wagi samochodowe, które uchronią Cię przed niepotrzebnymi karami finansowymi.

Główny Inspektor Transportu Drogowego, po zweryfikowaniu wyda licencję wspólnotową wraz z wypisami z licencji oddzielnie na każdy pojazd w terminie jednego miesiąca oz złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości termin ten może być przedłużony do dwóch miesięcy,

Jeśli GIDT odmówi ci wydania licencji lub wypisów, to można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki należy złożyć do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy. W dalszej drodze odwoławczej, ponieważ licencja jest decyzją administracyjną, można dochodzić swoich racji zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego i kodeksu Cywilnego.
Ile kosztuje uzyskanie licencji

Jak zostac miedzynarodowym przewoznikiem

Wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego oraz międzynarodowego przewoźnika drogowego wymaga wniesienia stosownych opłat. I tak za wydanie pięcioletniej licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego należy zapłacić 4000 zł plus 440 zł za każdy wypis z licencji (na poszczególne pojazdy oddzielnie). Natomiast za licencję dziesięcioletnią kwoty te wynoszą odpowiednio 8000 i 880 zł. Jeżeli wnioskujący ubiega się także o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego dodatkowo musi zapłacić jeszcze 1000 zł.

Wymagane opłaty należy wnieść przed złożeniem wniosku na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego przed łożeniem wniosku. Natomiast, w przypadku gdy w procesie uzyskania licencji wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik to wymaganą w tym przypadku opłatę skarbową należy wpłacić na inny rachunek bankowy, Szczegóły dotyczące opłat wraz z numerami rachunków bankowych są dostępne na stronie internetowej GIDT lub w terenowych jego biurach na terenie kraju.

Czytaj także:

Kategoria: Rynek pracy, Świat

Komentarze (0)

Wypis URL | Kanał RSS dla komentarzy

Bądź pierwszy i skomentuj tę publikację.

Wyraź swoją opinię