Potrącanie kosztów komorniczych z kwoty alimentów

• 19 września 2016 • Komentarze (0)

Sądowy nakaz nie dla każdego rodzica jest wystarczającym powodem, by spłacać należne alimenty na rzecz dziecka – wielu z nich unika płacenia, lub dokonuje spłat z dużym opóźnieniem. W takich sytuacjach rodzic, któremu przyznano prawo do opieki nad dzieckiem, może zwrócić się do komornika sądowego o pomoc w ściągnięciu należności.

Powstaje jednak pytanie – kto poniesie koszty pracy komornika? Dłużnik, czy wierzyciel?

20 złotych

Fot. materiały własne Moje Finanse

Kto płaci komornikowi?

Odpowiedzi na powyższe pytanie dostarcza artykuł 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Punkt pierwszy artykułu stwierdza, że „komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”. W przypadku, gdy świadczenie egzekwowane jest z takich środków, jak zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium, dodatek szkoleniowy, czy świadczenia z ubezpieczenia społecznego, opłata stosunkowa pobrana przez komornika równa jest 8% egzekwowanego świadczenia alimentacyjnego, jednak nie niżej niż 1/20 i nie wyżej niż dziesięciokrotna wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W kolejnych punktach artykułu wymienione są szczególne okoliczności, w których opłaty komornicze pobierane są w innych, niż wcześniej wymienione wysokości – np. w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania.

Kwota ta nie może być jednak niższa niż 1/20 i nie większa niż dziesięciokrotna wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Kiedy to wierzyciel płaci komornikowi?

Istnieją pewne okoliczności, kiedy to wierzyciel musi uiścić opłatę za dokonane czynności komornicze. Zgodnie z punktem 4 artykułu 49, w przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, komornik obciąża jego kosztami właśnie wierzyciela. Zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, którego obciążono kosztami egzekucji, może wnieść wniosek o obniżenie należności. Wniosek należy wnieść w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o ściągnięciu opłaty – jest on rozpatrywany przez sąd.

Niespłacone alimenty to problem, z którym skutecznie może pomóc nam doświadczony komornik sadowy, takich jak działający przy Sądzie w Tarnowie Marek Piasecki.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 5.0/5 (1 ocena)
Potrącanie kosztów komorniczych z kwoty alimentów, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Czytaj także:

Moje-finanse.pl na Facebooku

 

Kategoria: Finanse osobiste, Polska

Komentarze (0)

Wypis URL | Kanał RSS dla komentarzy

Bądź pierwszy i skomentuj tę publikację.

Wyraź swoją opinię