13. fala badania wartości wskaźnika Bibby MSP Index

• 27 czerwca 2017 • Komentarze (0)

Niedawno opublikowane zostały wyniki 13. fali badania przeprowadzonego przez Bibby Financial Services. Zebrane dane wskazują na nieznaczną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Co może być dobrym znakiem, gdy weźmiemy pod uwagę pesymistyczne podejście przedsiębiorców z 12. fali badania. Jakie jeszcze wnioski możemy wyciągnąć z raportu przygotowanego przez Bibby Financial Services?

Na czym polega badanie?

Badanie przeprowadzone przez Bibby Financial Services (niezależną firmę faktoringową, specjalizującą się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw) ma na celu pozyskanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, a także ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce.

moje finanse

Fot. Moje Finanse

Wskaźnik Bibby MSP Index wyznaczany jest na podstawie danych zebranych w badaniu. Przy jego wyznaczaniu brane są pod uwagę informacje dotyczące zatrudnienia, sprzedaży, inwestycji, płynności finansowej oraz zadłużenia przedsiębiorstw. Sam wskaźnik doskonale obrazuje kondycję on firm z grupy MSP.

Ocena i prognozy ogólnego Klimatu ekonomicznego

Analizując dane zebrane podczas badania można zauważyć nieznaczną poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. Na tę chwilę 26% ankietowanych uważa, że klimat ekonomiczny w Polsce w ostatnim półroczu był sprzyjający. Jest to wzrost o 3,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednią edycją badania z października 2016 r.

Jako główne czynniki utrudniające dalszy rozwój firm respondenci wymienili: wysokie koszty pracy (62,7%), niepewność związana ze zmianami w regulacjach prawno-podatkowych (51,1%) oraz niejasność przepisów prawnych i handlowych związanych z prowadzoną działalnością (36,6%).

Spoglądając w przyszłość

Bibby Financial Services w swoim raporcie dostarcza również szacunkowych prognoz co do najbliższej (w perspektywie 6 miesięcy) przyszłości przedsiębiorstw.

Jak wynika z zebranych danych aż 30% przedsiębiorców, którzy wzięli udział  w badaniu spodziewa się, że ich sprzedaż wzrośnie (+0,4 pkt. proc.), choć ważniejsze jest, że blisko 45% przedsiębiorców przewiduje, że ich sprzedaż nie spadnie (+ 2,8 pkt. proc.).

Wzrósł również odsetek (o 2,1 pkt. proc.) przedsiębiorców, którzy uważają że ich płynność finansowa nie zmieni się (wynosi on obecnie 57,6%), a o 1,3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek przedsiębiorców, którzy przewidują pogorszenie swojej płynności finansowej.

Najmniejszą różnicą pomiędzy obecną a poprzednią falą, zauważalna jest w kwestii zmian w zatrudnieniu. Branża handlowa w dalszym ciągu boi się wizji redukcji zatrudnienia powiązanego z ustawą zakazującą handlu w niedzielę, z kolei branże budowlana i usługowa tradycyjnie już, planują zwiększać liczbę pracowników w okresie wiosenno-letnim.

Wyniki 13. fali badania rysują się optymistycznie, czy w 14. fali nastroje przedsiębiorców będą jeszcze lepsze? Tego dowiemy się  za kilka miesięcy.

VN:F [1.9.22_1171]
Ocena: 0.0/5 (0 ocen)

Czytaj także:

Moje-finanse.pl na Facebooku

 

Kategoria: Finanse osobiste

Komentarze (0)

Wypis URL | Kanał RSS dla komentarzy

Bądź pierwszy i skomentuj tę publikację.

Wyraź swoją opinię